Helena Brodeková - HEAL

Banícka 20/6

971 01 Prievidza

Mobil:  +421 903 701 837

Tel.:  +421 46 541 7809

e-mail: hb@stonline.sk