Hermeticky uzavreté olovené akumulátory HAZE sa predstavujú v kompletnej zostave modelov a technológií.

Rozsah sortimentov HAZE je na Európskom trhu ojedinelý. K dispozícii sú akumulátory klasickej technológie AGM, ako aj najmodernejšej technológie GEL elektrolytu.

Modelová ponuka zahŕňa 6 sortimentných rád, v kapacitách od 1,3Ah do 3800Ah, pri napätiach od 2 do 12V, s typickou životnosťou 5 – 15 rokov.

SÉRIA HZS: 4, 6 a 12V                                        Technológia AGM - životnosť 5 rokov

SÉRIA HZB: 6 a 12V                                            Technológia AGM - životnosť až 12 rokov

SÉRIA HZY: 6 a 12V                                            Technológia AGM - životnosť až 12 rokov

SÉRIA HZB2 / HZY2: 2V                                                 Technológia AGM/GEL - životnosť  až 12 rokov

SÉRIA HZB/HZY FA (Čelný prístup): 12V                        Technológia AGM - životnosť až 12 rokov

SÉRIA HZB / HZY-EV (Pre elektrické vozíky): 6 a 12V Technológia AGM / GEL - životnosť až 12 rokov

 

            Všeobecné informácie             konštrukcia vývodov

Akumulátory HAZE sú vyrábané v certifikovanom systéme akosti podľa noriem: EN ISO 9001: 2001.       Produkty získali certifikáty EC Declaration of Conformity, Britisch Standard 6290 Part 4 a ďalšie.

Referencie:                                                                                                                                             Akumulátory HAZE sú úspešne používané vo francúzskom a poľskom TELECOME a ďalších telekomunikačných spoločnostiach /v Českej republike napr. ALIATEL/. Z aplikácií v Českej republike môžeme uviesť záložné systémy (UPS) v Národnom divadle, spravodajstvo TV PRIMA, štadión ČEZ Ostrava, nemocnica Pelhřimov a ďalšie subdodávky pre široké spektrum našich obchodných partnerov, medzi ktoré patria spoločnosti O.K. Servis Plus Praha, Cantech Šumperk, Phobos Frenštát p. R., Armáda ČR, Selteko Praha a ďalší.

Podrobné technické informácie (vybíjacie charakteristiky, prevádzkové parametre, režimy nabíjania atď.) sú k dispozícii na CD médiach v sídle spoločnosti HEAL, s.r.o. alebo v Baterii Slaný CZ, s.r.o.